För läkare, kuratorer och annan sjukvårdspersonal

Hur remitterar jag till Vidarkliniken?

Vidarkliniken tar emot patienter från hela Sverige för vård och rehabilitering av patienter med främst cancer, långvariga invärtesmedicinska sjukdomar, stressrelaterad psykisk ohälsa samt långvariga smärttillstånd.

Vi tar gärna emot patienter med komplexa sjukdomstillstånd dvs flera diagnoser. Dessa patienter får en särskilt anpassad behandlingsplan.

Vidarkliniken har avtal med 6 olika landsting/regioner. Övriga landsting/regioner kan åberopa riksavtalet.

Kostnaden för vården belastar landstinget/regionen centralt och debiteras alltså inte respektive remittent.

Vårdavtal /remissrutiner

Vidarklinikens vårdavtal / remissrutiner

Diagnoser

Diagnoser

Rehabilitering på Vidarkliniken

I regel krävs en remiss från behandlande läkare. Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning skickas beslut till inremitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten. Vår inskrivningsenhet tar i så fall kontakt med patienten för inläggning respektive bokning till öppenvården. För onkologisk rehabilitering 12 dagar hänvisar vi till 1177 Vårdguiden Stockholms län och Jönköpings län

» Vårdprogram

» Antroposofisk medicin

» Dagrehabilitering

» Poliklinisk mottagning

Undrar du något?

Vi svarar gärna på frågor om remissrutiner och vårdavtal.

Remissrutiner

Remiss- och patientservice
Telefon 08-551 509 09 (endast vårdgivare)
mån - fre kl 08.30 - 16.00
rpsvidarkliniken.se
Fax 08-551 509 06

Vårdavtal

Avtalshandläggare
Lena Norrby
08-551 509 27
avtalvidarkliniken.se

Fler kontaktuppgifter