Välkommen till Vidar Vårdcentral

Sedan 1 januari 2015 kan vårdcentral och annan primärvård väljas i hela landet. Välkommen att lista dig hos oss!

Vidar Vårdcentral är en landstingsansluten vårdcentral med fokus på det friska hos människan. Vi erbjuder all vård som finns på en modern vårdcentral och mycket mer. Som andra vårdcentraler erbjuder vi konventionell vård som vi kompletterar med antroposofiska läkemedel och terapier för de patienter som så önskar. Vi utför sedvanliga utredningar och provtagningar, EKG och spirometri.

På Vidar Vårdcentral arbetar läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin och barnmedicin. Här finns en diabetes-, astma- och KOL-mottagning samt hemsjukvård. I vårt läkarteam ingår specialistläkare i allmänmedicin och barnmedicin. Vi har flera legitimerade psykoterapeuter. Verksamheten kännetecknas av kontinuitet bland medarbetarna som innebär att vi inte har hyrläkare.

Vi erbjuder flera patientgrupper såsom diabetesgrupp, sömngrupp, astmagrupp för föräldrar och barn samt MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), en metod som används vid bl a stress och utmattning.

Vidar Vårdcentral startades som Vidarklinikens husläkarmottagning 1994 och har nu funnits i över 20 år. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

Vidar Vårdcentral är en mottagning med fokus på det friska hos människan. Varmt välkommen!

Vi använder oss av journalsystemet TakeCare och ingår därmed i så kallad sammanhållen journalföring. Läs mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring på webbplatsen 1177.se.

Aktuellt

 

 

 

Vidar vårdcentral i topp i nationella patientenkäten

Sveriges landsting och regioner undersöker regelbundet hur patienter upplever sina besök i primärvården. Vidar vårdcentral i Järna, som drivs av stiftelsen Vidarkliniken, toppar listan för hela Stockholm i den senaste mätningen för 2016 vad gäller delaktighet och involvering. De delar förstaplatsen med Äppelvikens vårdcentral i Bromma utanför Stockholm. Totalt utvärderades 216 vårdcentraler i Stockholmsområdet.

99 procent av dem som rankade Vidar Vårdcentral i denna mätning (Nationell patientenkät) upplevde sig involverade och delaktiga i sin vård och i besluten som rörde den. Frågorna gällde både läkarperspektivet och egna patientönskemål, samt i vilken utsträckning patienten bedömde att behandlaren tog hänsyn till dessa. 98 procent uppgav också att de kände sig respektfullt bemötta på Vidar Vårdcentral och även övriga bedömningsområden i enkäten som helhetsintryck (95 %), emotionellt stöd (91 %), tillgänglighet (90 %), koordinering och kontinuitet (90 %) samt området Information och kunskap (87 %) fick samtliga betyg långt över genomsnittet.

- Placeringen är ännu en bekräftelse från patienterna på att den vård vi bedriver sker i dialog med patienten, vilket är ett viktigt värde för oss, säger Ursula Flatters, verksamhetsledare på Vidar vårdcentral. 

Telefon

08-400 122 22

Öppettidermån - fre kl 08.00 - 17.00
Provtagning kl 08.15 - 16.30
Prover som skickas iväg behöver tas före 11.15
Besöksadress

Storgatan 4, 2 tr ner, Järna
(under biblioteket, hiss finns)
Fax08-551 702 22
E-postvidarvardcentralvidarkliniken.se
Endast allmänna förfrågningar, ej tidsbokning eller patient-ärenden. Dessa hanteras via Mina vårdkontakter eller telefon.
PostadressStorgatan 4, 153 30 Järna

 

Vägbeskrivning

Fler kontaktuppgifter

Mina vårdkontakter