Antroposofiska terapier

På Vidarkliniken används ett antal terapier i behandlingen såsom: 

Läkaren beslutar i dialog med patienten om hur behandlingen skall läggas upp. Patienten ordineras en eller två olika terapier av läkaren som bedömer vilken kombination som är mest lämplig i det enskilda fallet. Terapeuten får sedan ordinationen med diagnos, bakgrund, behandlingsförslag och en definierad målsättning. Terapeuten dokumenterar processens gång. Uppföljande terapimöten sker regelbundet i team där medarbetare i vården, terapeuter och läkare ingår.

Målningsterapi
Målningsterapi på Vidarkliniken
Modelleringsterapi
Målningsterapi
Målningsterapi på Vidarkliniken
Modelleringsterapi
Målningsterapi
Målningsterapi på Vidarkliniken
Modelleringsterapi