Vidarkliniken - en unik kombination

Vidarkliniken är det enda sjukhus i Sverige som kompletterar gängse skolmedicin med ytterligare en beprövad vårdinriktning. Här får patienten samma behandlingar som på konventionella sjukhus, och dessutom terapier och omvårdnad utifrån den antroposofiska vårdfilosofin. Denna unika kombination syftar till att stärka patienternas möjligheter till långvarig hälsa. All vård ges av legitimerade läkare och sjuksköterskor samt specialutbildade terapeuter.