Vidarkliniken 30 år

2015 har Vidarkliniken funnits i 30 år!

Detta uppmärksammar vi bland annat genom en artikelserie.

Artikelserie

Nr 1 En modern syn på hälsa

Att se till hela människan och verkligen ta tillvara individens inneboende drivkrafter för bättre hälsa är något som blir alltmer modernt och omtalat i vården. Vidarkliniken har ända sedan starten för 30 år sedan kombinerat just detta med övrig gängse medicin. Läs mer

Nr 2 Viktigt att se och behandla hela människan

När människor blir allvarligt sjuka har det ofta stor betydelse för hälsan att bli omhändertagen och vårdad med genuint intresse och respekt för individen. Det är egentligen ett helt naturligt förhållningssätt mellan människor. För att det här ska bli verklighet för patienten behövs en vårdkultur där allt som görs genomsyras av en medveten helhetssyn på varje människa. Läs mer

Nr 3 Terapier som stimulerar människans friska krafter

De antroposofiska terapierna är en viktig del i vården på Vidarkliniken. Det är kroppsliga, konstnärliga och samtalsbaserade terapier som är inriktade på att tilltala hela människan. Syftet är att lyfta fram de friska krafter som finns i varje människa, på ett sätt som vid sjukdom kan göra patienten mer delaktig i sin egen hälsoprocess. Det har stor betydelse för många patienter. Läs mer

Nr 4 Individuell och lyssnande omvårdnad öppnar möjligheter till bättre hälsa

Ett förhållningssätt där man är mycket lyhörda för varje individs hela situation och behov. Allt i syfte att öka patientens egna möjligheter till bättre hälsa och livskvalitet. Det är kärnan i den goda omvårdnad som Vidarkliniken alltid varit känd för. Här betonas bland annat fysisk beröring, intresserat lyssnande och att ge patienten utrymme. Läs mer

Nr 5 En genomtänkt vårdmiljö som ger lugn och stimulans

Det är ofta viktigt för patientens läkningsprocess att möta en tilltalande vårdmiljö som både kan stimulera människans sinnen och skapa lugn och harmoni, och som inte känns främmande eller skrämmande. När Vidarkliniken byggdes för 30 år sedan tog man verkligen fasta på den goda vårdmiljöns betydelse. Inte minst i arkitekturen, som är genomtänkt in i minsta detalj. Läs mer

Nr 6 Helhetstänkandet i vården ger bra resultat på flera plan

I alla år och i en mängd utvärderingar har patienterna varit ovanligt nöjda med vården på Vidarkliniken. Det säger en hel del om vad som åstadkoms här. Patienter som får klinikens rehabiliteringsvård upplever genomgående en bättre hälsa, som ofta också håller i sig över längre tid. Läs mer

Nr 7 Läkemedel som återställer balanser och hjälper självläkning

Att stärka och stödja människans självläkningsförmåga. Det är syftet med de kompletterande och naturbaserade antroposofiska läkemedel som används på Vidarkliniken. Inriktningen är att återställa balanser och målet är hälsa. Läs mer

Nr 8 Fenomenet Vidarkliniken: Utvecklingen och framtiden

När Vidarkliniken startade för 30 år sedan bröts ny mark inom den svenska vården. Sjukhusets utveckling har sedan dess kantats främst av ett stort intresse från patienter, vård och samhälle, men även en del svårigheter. Vidarkliniken är ett fenomen som berör och mycket talar för att behovet av den vård som ges här kommer att öka framöver. Läs mer