Vidarkliniken ser framåt

Efter 30 år av gott samarbete har Stockholms Läns Landsting (SLL) valt att inte förlänga avtalet vad gäller stress- och smärtrehabilitering med Vidarkliniken från 1 april 2017. Västra Götaland har inte heller förlängt sina avtal från årsskiftet. Det innebär att huvuddelen av den landstingsbetalda rehabilitering våra patienter kunnat remitteras till försvinner.

Många tusen patienter har vänt sig till landstingspolitiker för att få dem att ändra sitt beslut, men inte fått något gehör.

Vidarkliniken kommer att fortsätta verksamheten efter den 1 april i nya former. Läs mer om våra övriga landstingsavtal. Patienter som inte bor i landsting med eget avtal kan fortfarande söka vård via riksavtal. Rehabiliteringen inom ”Planerad specialiserad onkologisk rehabilitering” och Vidar vårdcentral, fortsätter som förut. Rehabilitering i slutenvård och dagvård kommer att erbjudas privat, anpassat till individuella behov. Planering pågår för ett samarbete med arbetsgivare och försäkringsbolag eftersom forskning visar på effektiva resultat för rehabiliteringen på Vidarkliniken också ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

De medicinska professionerna, som verkar på Vidarkliniken, är legitimerade och specialiserade och har därmed genomgått samma vetenskapliga skolning och utbildning, som krävs inom den övriga vården. Skolmedicinen utgör grunden för all rehabilitering och vård på Vidarkliniken. 

Den antroposofiska vården har en stor utbredning och en stark position i länder som Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland och Brasilien, där den ingår i respektive lands offentliga sjukvård. Inom EU finns ca 4 800 antroposofiskt utbildade läkare, 30 000 föreskrivare av antroposofisk medicin och ca 2 200 vårdplatser.

Någon integrativ vård, jämförbar med den Vidarkliniken idag erbjuder, finns inte i landstingets utbud. Vidarkliniken är Nordens enda sjukhus med integrativ inriktning.


Publicerad 13.02.2017 13:02