Fortsatt cancerrehabilitering via landstingsavtal

Vidarkliniken erbjuder fortsatt via Stockholms Läns Landsting (SLL), Region Jönköpings län samt riksavtalet 12 dagars cancerrehabilitering.

Grunden för rehabiliteringen är en väl avvägd balans mellan aktivitet och möjlighet till aktiv vila, där patienten med stöd av personalen får möta sig själv, sin trötthet och sitt lidande, men också får möjlighet att utveckla sina möjligheter mot nya mål. Rehabiliteringen syftar till att ge patienten stöd och inspiration till ett så bra liv som möjligt.

På Vidarkliniken har vi mycket stor erfarenhet av rehabilitering, då vi i över 30 år tagit emot patienter med cancer i olika stadier.

Våra team består av specialister i form av läkare, psykolog, sjuksköterskor, fysioterapeut etc.

Typiska antroposofiska behandlingar erbjuds som mervärden inom ramen för 12-dagarsprogrammet och kan t ex vara omvårdnad med dagliga utvärtes behandlingar med beröring i form av rytmiska insmörjningar enligt Wegman/Hauschka i syfte att öka kroppens välbefinnande. Konstterapi, i syfte att hjälpa patienten med sin känslomässiga bearbetningsprocess, teoretisk och praktisk undervisning i egenvård, reflektioner över existentiella frågor enskilt och i grupp.

Läs mer om detta program och även andra former av cancerrehabilitering här.

Vi erbjuder även fortsatt stress- och smärtrehabilitering.


Publicerad 13.02.2017 20:00