Vårdavtal med Stockholms läns landsting

Vidarkliniken har två olika vårdavtal med Stockholms läns landsting som skiljer sig vad gäller vistelselängd, behandlingsupplägg och remissförfarande.