Mottagning i Norrköping

Region Östergötlands avtal med Vidarkliniken upphör 2016-12-31. Med anledning av detta upphör tyvärr mottagningen i Norrköping under januari 2017. 

Remittering kan fortsatt göras till slutenvård:

Legitimerad läkare anställd i Landstinget i Östergötland samt läkare som omfattas av vårdavtal med Landstinget har möjlighet att remittera patienter till Vidarkliniken via riksavtal och det avtal som finns mellan Region Skåne och Vidarkliniken. 

Avtalet gäller främst personer i behov av vård och rehabilitering på grund av tumörsjukdom, långvariga smärttillstånd, stressrelaterad psykisk ohälsa, neurologiska- och invärtesmedicinska sjukdomar samt palliativ vård. Remittering kan ske till slutenvård.

Möjlighet finns även att remittera till Planerad Specialiserad rehabilitering - Onkologi, 12 dagars cancerrehabilitering, via Stockholms läns landsting. För mer information om detta avtal - se rubriken "Patientval Cancerrehabilitering 12 dagar" på hemsidans förstasida.

Specialistvårdsremiss skickas i båda fall till:
Landstinget i Östergötland
Ledningsstaben
Avtalsgruppen
Att: Marianne Gedda
S:t Larsgatan 49B
581 91 Linköping

Remiss skall innehålla:

  • En beskrivning av patientens sjukdomstillstånd.
  • Journalkopior från de senaste tre månaderna samt aktuell medicinlista.
  • Aktuellt ADL, ev ASIH-anslutning.
  • Ev provsvar, röntgensvar, m m som är betydelsefulla för en bedömning av patientens tillstånd.
  • Aktuella kontaktuppgifter för patienten (adress, telefon, mobiltelefon).

Efter omvårdnads- och medicinsk bedömning skickas beslut till inremitterande läkare och vid beviljad remiss även till patienten.

Terapimottagning

Telefon:

011–28 87 70
Tis kl 07.00 - 08.00
Tor kl 17.00 - 18.00

Övrig tid telefonsvarare.

Fax: 011–13 23 50
E-post:norrkoping@vidarkliniken.se


Besöksadress: 

Södra promenaden 115, 602 34 Norrköping

Vidarklinikens mottagning i Norrköping ligger ganska centralt, söder om Drottninggatan.

Hitta till oss