Vårdavtal

Vidarkliniken tar emot patienter från hela landet och har vårdavtal med flera landsting i Sverige. Är även du eller ditt landsting/företag intresserat av ett samarbete med Vidarkliniken? Kontakta vår avtalshandläggare för mer information.

Vidarklinikens Vårdavtal

Avtalshandläggare

Lena Norrby
08-551 509 27
lena.norrbyvidarkliniken.se

Vill du veta mer om Vidarkliniken?

Välkommen att delta i ett av våra presentations- och diskussionsmöten där vi presenterar våra specialiserade vårdprogram och arbetet med vårdprocesser. Det finns även möjlighet att få veta mer om Vidarklinikens utbildningsenhet och upplägget runt FoU-frågor. Vi skickar gärna ut informationsmaterial eller ordnar ett möte. Ta kontakt med vår marknadsansvarig för mer information.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

På sidan Arbetsgivare kan du läsa mer om Vidarklinikens arbetslivsinriktade rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa och även smärta.