På Vidarkliniken pågår kontinuerligt forskningsarbete

Vidarkliniken bedriver sedan många år forskning och utvecklingsarbeten såväl internt som externt genom nationella och internationella samarbeten. Det pågår projekt i samarbete med I C - The Integrative Care Science Center som bedriver hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på integrativ vård. 

Vidarklinkens verksamhet har undersökts relativt framgångsrikt i flera olika utvecklings- och forskningsprojekt och det genomförs rutinmässiga EQ-5D och patienttillfredsställelse-mätningar som alltid får goda resultat, även i jämförelse med matchad kontrollgrupp inom landstingets hälso- och sjukvård.

I Europa är efterfrågan på antroposofisk integrativ medicin (AIM) stor. Det finns runt 30 000 föreskrivare av antroposofisk medicin, ca 4 800 antroposofiska läkare och ca 2 200 vårdplatser.

På uppdrag av den schweiziska regeringen genomfördes en studie av antroposofisk integrativ medicin. Rapporten indikerar att den relativt omfattande AIM forskningen visar att antroposofiska behandlingar är verksamma, säkra och kan även vara kostnadseffektiva, men att mer högkvalitativ forskning behövs.

Forskningsprojekt

Den vårdvetenskapliga forskningen vid Vidarkliniken inleddes 1997 med professor Hamrins projekt om kvinnor med bröstcancer (se Cancer). Medarbetare i detta projekt Maria Arman, numera docent i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet har följt upp vårdforskningen vid Vidarkliniken med ett program av projekt (se även Publikationer).

Det gemensamma är att forskningen har ett patient och vårdandeperspektiv där patientens egen livskvalitet, levda erfarenhet och upplevelse av hälsa är i fokus.