Att minska sjukfrånvaron

Vidarkliniken erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Ett beprövat behandlingskoncept som leder till minskad sjukfrånvaro samt minskad risk för återfall

Stressrelaterad psykisk ohälsa – vår tids sjukdom

Arbetsrelaterad stress som leder till psykisk ohälsa har blivit ett allt större samhällsproblem och är nu en av de vanligaste orsakerna till längre tids sjukskrivning. Den vanligaste orsaken är upplevd överbelastning oftast i både arbets- och privatlivet. Detta föregås alltid av en längre tids stress utan möjlighet till återhämtning. Sjukdomsförloppet är många gånger långdraget och sjukskrivningstider på över ett år är inte helt ovanliga.

Vi menar, sjukskrivningstiden kan förkortas

Erfarenheten visar att ju tidigare behandling påbörjas desto snabbare är patienten åter i arbete. Vidarkliniken erbjuder därför slutenvård i ett tidigt och oftast akut skede. På så vis kan allvarliga tillstånd i regel brytas på relativt kort tid, sjukskrivning förkortas och återfall reduceras. Vanligtvis omhändertas patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården först efter en längre tids sjukdom i öppenvården vilket kan innebära en lång sjukfrånvaro och ökad risk för återfall.

Välkommen till Vidarkliniken

Sedan många år tillbaka har Vidarkliniken förtroendet av ett flertal landsting och utövar sitt behandlingskoncept på uppdrag och genom finansiering av dessa. Nu får även övriga aktörer möjlighet att utnyttja detta välbeprövade rehabiliteringskoncept.

Vidarklinikens inriktning

Vidarkliniken erbjuder kvalificerad somatisk vård och rehabilitering. Vår inriktning är, förutom stressrelaterad psykisk ohälsa, även långvariga omfattande smärttillstånd där vi arbetar på ett liknande sätt. Dessutom tar vi emot patienter med svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt cancer inklusive palliativ vård.

Vidarklinikens mål

Vårt mål är att minska sjukfrånvaron genom att erbjuda patienten behandling redan i ett tidigt skede i sjukdomen.

Vårt mål är att även bygga upp ett samarbete med övriga aktörer för att tillsammans sörja för en framgångsrik behandling av patienten där betydelsen av tidig upptäckt, behandling och återfallsprevention betonas.

Rehabiliteringsmodell

Vidarkliniken arbetar med en rehabiliteringsmodell i fyra steg. Läs mer om den i rehabiliteringsbroschyren som du kan ladda ner här.

Kontaktperson

Lena Norrby
Avtalshandläggare
08-551 509 27
avtalvidarkliniken.se

Växel 08-551 509 00

Kontakta oss gärna för mer information och/eller ett samarbete.