1
2
3
4
5
6

2017-05-09

Vidarklinikens vårdcentral följer Socialstyrelsens riktlinjer om vaccinering

I en artikelserie i DN beskrivs att föräldrar på Allvis barnavårdscentral på Södermalm fått ”ovetenskaplig information” om vaccination av små barn. Barnavårdscentralen har också beskrivits som antroposofisk på Allvis hemsida och det sägs att den tidigare skulle ha varit ägd av Vidarstiftelsen, vilket är felaktigt och nu rättat.

Det finns inget ”antroposofiskt synsätt” på det svenska barnvaccinationsprogrammet. När det gäller vaccinationer, som faller inom uppdraget för primärvården på Vidar Vårdcentral i Järna, som drivs i vår regi, står vi helt och hållet bakom Smittskyddsinstitutets och Socialstyrelsens riktlinjer och ger självklart fullständig och korrekt information samt utför vaccinationer enligt gällande riktlinjer och patienters önskemål. Vår vårdcentral har en nära dialog med Smittskydd Stockholm. 

Vidarkliniken erbjuder idag rehabilitering efter cancerbehandlingar, i samband med utmattningssyndrom samt vid svår smärtproblematik t ex fibromyalgi. Vi har ansökt om att få driva även MVC och BVC och skulle helt och hållet driva sådan verksamhet i enlighet med gällande riktlinjer.

Ursula Flatters, läkare och medicinskt ansvarig, Vidarkliniken

Vidar Vårdcentral erbjuder specialistkompetens inom allmänmedicin och barnmedicin och har också diabetes-, distriktssköterske- och astma-/KOL-mottagning samt hemsjukvård och psykoterapeuter.

» Bli husläkarpatient» Boka/avboka tider» Öppettider och kontakt

Vidarkliniken erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering inom stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt cancer.

» Hur blir jag patient?

» Öppettider och kontakt

» Onkologisk rehabilitering inom Vårdval

» Övriga vårdavtal

Cancerrehabilitering 12 dagar inom Vårdval

Vidarkliniken erbjuder onkologisk rehabilitering inom Vårdval för patienter från Jönköpings och Stockholms län.

Cancerrehab - Region Jönköpings län
Cancerrehab - Stockholms läns landsting

Vidarkliniken - unik i svensk sjukvård

Vill du veta mer om hur Vidarkliniken arbetar? Här kan du läsa vår nyproducerade faktaskrift!

För att beställa ett tryckt exemplar, kontakta info@vidarkliniken.se eller 08-551 509 00.