1
2
3
4
5
6

2016-06-30

Tack till patientkampanjen Värna Vidarkliniken för allt stöd!

 

Varmt tack till Er alla för allt stöd och fina omnämnanden som vi fått ta del av via Värna Vidarklinikens initiativtagare.

Många oroliga patienter, anhöriga och även allmänhet, som reagerat kraftfullt på oinitierade påståenden från politiker och på beslut som tagits på osaklig grund, har undrat vad de kan göra för att bidra till Vidarklinikens fortsättning. 

Patientkampanjen varnavidarkliniken.se har därför startats på initiativ av en nära anhörig till en av våra patienter och har nu gett möjlighet för närmare 25 000 patienter, anhöriga och vänner att engagera sig i vår fortlevnad och framtid genom att skicka mail till beslutsfattare på landstingen och berätta om sina erfarenheter av vården hos oss. 

Kampanjen startades utifrån att Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen valt att inte förlänga sina rehabiliteringsavtal med Vidarkliniken.

Vilka konsekvenser det kommer att få för vår verksamhet under 2017 och framåt är ännu oklart.

Vidar Vårdcentral erbjuder specialistkompetens inom allmänmedicin och barnmedicin och har också diabetes-, distriktssköterske- och astma-/KOL-mottagning samt hemsjukvård och psykoterapeuter.

» Bli husläkarpatient» Boka/avboka tider» Öppettider och kontakt

Vidarkliniken erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering inom stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt cancer.

» Hur blir jag patient?

» Öppettider och kontakt

» Onkologisk rehabilitering inom Vårdval

» Övriga vårdavtal

Cancerrehabilitering 12 dagar inom Vårdval

Vidarkliniken erbjuder onkologisk rehabilitering inom Vårdval för patienter från Jönköpings och Stockholms län.

Cancerrehab - Region Jönköpings län
Cancerrehab - Stockholms läns landsting

Vidarkliniken - unik i svensk sjukvård

Vill du veta mer om hur Vidarkliniken arbetar? Här kan du läsa vår nyproducerade faktaskrift!

För att beställa ett tryckt exemplar, kontakta info@vidarkliniken.se eller 08-551 509 00.