1
2
3
4
5
6

2016-06-30

NY VERKSAMHETSCHEF SER ÖKAT BEHOV AV VIDARKLINIKEN

 

Eva-Lisa Olsson heter Vidarklinikens nytillträdda verksamhetschef. Hon är socionom, fil. mag. och har under många år arbetat med att utveckla och leda landstingsdriven verksamhet. De senaste åren inom Stockholms läns landsting.

I rollen som verksamhetschef både för kliniken och vårdcentralen i Järna kommer Eva-Lisa att tillsammans med verksamheternas anställda fortsätta det goda patientarbetet och den goda vård som redan ges här.

– Värdet av uppnådda långtidsresultat i vården är det som patienterna lyfter fram i enskilda uppföljningar, vid sidan om det goda bemötandet och själva den direkta omvårdnadsinsatsen och terapierna, säger Eva-Lisa.

Läs mer här

Vidar Vårdcentral erbjuder specialistkompetens inom allmänmedicin och barnmedicin och har också diabetes-, distriktssköterske- och astma-/KOL-mottagning samt hemsjukvård och psykoterapeuter.

» Bli husläkarpatient» Boka/avboka tider» Öppettider och kontakt

Vidarkliniken erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering inom stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt cancer.

» Hur blir jag patient?

» Öppettider och kontakt

» Onkologisk rehabilitering inom Vårdval

» Övriga vårdavtal

Cancerrehabilitering 12 dagar inom Vårdval

Vidarkliniken erbjuder onkologisk rehabilitering inom Vårdval för patienter från Jönköpings och Stockholms län.

Cancerrehab - Region Jönköpings län
Cancerrehab - Stockholms läns landsting

Vidarkliniken - unik i svensk sjukvård

Vill du veta mer om hur Vidarkliniken arbetar? Här kan du läsa vår nyproducerade faktaskrift!

För att beställa ett tryckt exemplar, kontakta info@vidarkliniken.se eller 08-551 509 00.