1
2
3
4
5
6

2016-12-23

Skolmedicin, journalföring och vårdalternativ

 

Vidarklinikens verksamhet och antroposofisk medicin vilar på skolmedicinsk grund. De medicinska professionerna, som verkar på Vidarkliniken, är legitimerade och specialiserade och har därmed genomgått samma vetenskapliga skolning och utbildning, som krävs inom den övriga vården. Skolmedicinen utgör grunden för all rehabilitering och vård på Vidarkliniken. 

Stockholms läns landsting har i nuläget valt att inte förlänga avtalet med Vidarkliniken efter den 31/3 2017, bland annat med hänvisning till en granskning som de beställt från företaget Helseplan.

Där påtalades brister - i huvudsak hänförliga till öppenvården. Den åtgärdsplan som då omedelbart upprättades är godkänd av tjänstemännen på SLL.

Någon motsvarande integrativ vård, jämförbar med den Vidarkliniken erbjuder, finns inte i landstingets utbud. Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus.

Vidar Vårdcentral erbjuder specialistkompetens inom allmänmedicin och barnmedicin och har också diabetes-, distriktssköterske- och astma-/KOL-mottagning samt hemsjukvård och psykoterapeuter.

» Bli husläkarpatient» Boka/avboka tider» Öppettider och kontakt

Vidarkliniken erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering inom stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt cancer.

» Hur blir jag patient?

» Öppettider och kontakt

» Onkologisk rehabilitering inom Vårdval

» Övriga vårdavtal

Cancerrehabilitering 12 dagar inom Vårdval

Vidarkliniken erbjuder onkologisk rehabilitering inom Vårdval för patienter från Jönköpings och Stockholms län.

Cancerrehab - Region Jönköpings län
Cancerrehab - Stockholms läns landsting

Vidarkliniken - unik i svensk sjukvård

Vill du veta mer om hur Vidarkliniken arbetar? Här kan du läsa vår nyproducerade faktaskrift!

För att beställa ett tryckt exemplar, kontakta info@vidarkliniken.se eller 08-551 509 00.