1
2
3
4
5
6

2017-03-27

Ingen kritik mot Vidarkliniken i region Skånes medicinska revision

 

Region Skåne har i helgen offentliggjort resultatet av den medicinska revision de genomfört med anledning av att Stockholm Läns Landsting (SLL) riktat kritik mot Vidarkliniken utifrån en beställd genomgång av ett 30-tal journaler från några år tillbaka.

Region Skånes revision kommer att behandlas på nästa regionstyrelsemöte, men redan nu är slutsatsen klar.

Revisionen visar att det inte finns några problem överhuvudtaget. "Vi har fortsatt förtroende för Vidarkliniken och det råder ingen tvekan om att avtalet ska fortsätta", säger regionrådet Carl Johan Sonesson (M). 


Läs hela nyheten här.

Vidar Vårdcentral erbjuder specialistkompetens inom allmänmedicin och barnmedicin och har också diabetes-, distriktssköterske- och astma-/KOL-mottagning samt hemsjukvård och psykoterapeuter.

» Bli husläkarpatient» Boka/avboka tider» Öppettider och kontakt

Vidarkliniken erbjuder kvalificerad vård och rehabilitering inom stressrelaterad psykisk ohälsa, långvariga omfattande smärttillstånd, svåra somatiska och kroniska invärtesmedicinska sjukdomar samt cancer.

» Hur blir jag patient?

» Öppettider och kontakt

» Onkologisk rehabilitering inom Vårdval

» Övriga vårdavtal

Cancerrehabilitering 12 dagar inom Vårdval

Vidarkliniken erbjuder onkologisk rehabilitering inom Vårdval för patienter från Jönköpings och Stockholms län.

Cancerrehab - Region Jönköpings län
Cancerrehab - Stockholms läns landsting

Vidarkliniken - unik i svensk sjukvård

Vill du veta mer om hur Vidarkliniken arbetar? Här kan du läsa vår nyproducerade faktaskrift!

För att beställa ett tryckt exemplar, kontakta info@vidarkliniken.se eller 08-551 509 00.